Om Tolkefelleskapet

 

 

Hvorfor du burde velge Tolkefelleskapet

 • Spesialisert for tolkeoppdrag mot offentlig sektor.
 • Leverer kompetente og kvalifiserte tolker for sensitive oppdrag.
 • Høyt fagligmiljø med tospråklige tester, kursing og opplæring av tolkene.
 • Ledelse med lang erfaring innen barnevernstjenesten, helse og psykiatri.
 • Grundere som er flerspråklige selv med høy utdanning innen økonomi og ledelse.
 • Videotolking foregår fra våre lokaler for å ivareta taushetsplikt og oppdragskvalitet.
 • Lett brukelig utstyr for å gjennomføre videotolkning leveres og installeres av oss.
 • Tolkene våre blir jevnlig fulgt opp av ledelsen for økt trivsel og kvalitetssikring.
 • Vi tilbyr alle former for tolking og er både effektive og fleksible.

Vår Visjon

Gjøre en betydelig forskjell i hverdagen til våre oppdragsgivere

Vår misjon

Levere tolketetstjenester av høy faglig kompetanse og kvalitet til det offentlige

Våre verdier

 • Kompetanse
 • Kvalitet
 • Tillit  
 • Simpelhet

Kort om Tolkefelleskapet

Tolkfellesskapet AS er en tolkebedrift som spesialiserer seg primært innenfor tolking for det offentlige med hovedfokus på barnevernet, helsevesenet, sosialtjenesten og psykiatri. Bedriften tilbyr også tolketjenester mot NAV, UDI og andre offentlige etater. Vi spesialiserer oss i områder der taushetsplikt og behandling av sensitiv informasjon er høyt prioritert.

Selskapet ble grundet med formålet om å utgjøre en forskjell i tolkebransjen hva gjelder kvalitetssikring av tolkenes faglige kompetanse, håndtering av taushetsbelagt informasjon og aktiv oppfølging av tolker i sensitive oppdrag.

Ledelse og grundere har allsidig og bred faglig kompetanse innenfor forskjellige fagområder. Blant annet har ledelsen over 25 års erfaring med barnevernstjenesten, helse og psykiatri. Grunderende er i tillegg flerspråklige selv, med økonomi og ledelse som bakgrunn.

Vi holder til sentralt i Oslo med tilrettelagte lokaler for forsvarlig utførelse av tolkeoppdragene våre.

Kontakt Tolkefelleskapet

Vi tilbyr alle former for tolking og er både effektive og fleksible. Kontakt oss i dag, så finner vi en metode og tolk som passer din situasjon.

Karl Johans gate 13, 0154 Oslo

+47 907 58 234