Spesialisten for tolkeoppdrag i offentlig sektor

Tolkfellesskapet AS er en tolkebedrift som spesialiserer seg primært innenfor tolking for det offentlige med hovedfokus på barnevernet, helsevesenet, sosialtjenesten og psykiatri. Bedriften tilbyr også tolketjenester mot NAV, UDI og andre offentlige etater. Vi spesialiserer oss i områder der taushetsplikt og behandling av sensitiv informasjon er høyt prioritert.

Les mer om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg nedenfor.

Våre tjenester

Våre tolker er klare til å bistå deg når du trenger hjelp

Fremmøtetolking

Tolking slik det tradisjonelt er kjent med tolken fysisk tilstede i ønskede lokaler. Et nødvendig alternativ for noen tolkeoppdrag.

Hastetolking

Dette alternativet tilbys som en 24/7 tjeneste til akutte tolkebehov på kort varsel. Hastetolking tilbys for en rekke høyt etterspurte språk. Ta kontakt for mer info.

Telefontolking

Det rimelige og enklere alternativet for tolkeoppdrag via telefon. Tolken sitter i våre lokaler eller i andre godkjente fasiliteter og utfører oppdraget. Dette alternativet har blitt særdeles populært i senere tid.

Videotolking

Videotolking er et rimeligere men like effektiv form for tolking som fysisk oppmøte. Den kan sammenlignes med telefontolking der klienten/ bestilleren av oppdraget sitter sammen et sted, mens tolken sitter i våre lokaler og tolker.

Kort om oss

Selskapet ble grundet med formålet om å utgjøre en forskjell i tolkebransjen hva gjelder kvalitetssikring av tolkenes faglige kompetanse, håndtering av taushetsbelagt informasjon og aktiv oppfølging av tolker i sensitive oppdrag.

Vi holder til sentralt i Oslo med tilrettelagte lokaler for forsvarlig utførelse av tolkeoppdragene våre.

Folkene bak

Ledelse og gründere har allsidig og bred faglig kompetanse innenfor forskjellige fagområder. Blant annet har ledelsen over 25 års erfaring med barnevernstjenesten, helse og psykiatri. Grunderende er i tillegg flerspråklige selv, med økonomi og ledelse som bakgrunn.

Kom i kontakt med oss

Vi tilbyr alle former for tolking og er både effektive og fleksible

 

Ta kontakt

Kompetanse og kvalitet

Vi kontrollerer tolkenes kompetanse gjennom to språklig test fra universitet, deres CV-er, annen relevant utdanning eller erfaring, personlige egenskaper og sist men ikke minst en grundig gjennomført intervju prosess før ansettelse.

Vi sørger for å levere tjenester av høyt kvalitet gjennom innkjøp av riktig utstyr og maskiner, innrede våre lokaler slik at det blir trygt og sikkert for våre medarbeidere å jobbe herfra i et godt tilpasset og støydempende omgivelse.

Tillit og tausehetsplikt

Tillit er spesielt viktig i vår bransje der andres private informasjon, liv og helse står sentralt i vår hverdag. Derfor blir alle våre medarbeidere godt kurset av profesjonelle med lang erfaring til å håndtere situasjoner som kan være ekstra belastende. De får blant annet tett oppfølgning og hyppige medarbeider samtaler når det er nødvendig. Videre blir de ekstra godt opplært til å håndtere sensitiv informasjon og ivareta taushetsplikten på en profesjonell måte.

Vår motto er «alle gode ting er simple» derfor tilstreber vi alltid etter å levere tjenester som er lett å forstå og bruke. Tross alt, alle gode ting er simple.

Utvalgte klienter

Kontakt Tolkefelleskapet

Vi tilbyr alle former for tolking og er både effektive og fleksible. Kontakt oss i dag, så finner vi en metode og tolk som passer din situasjon.

Karl Johans gate 13, 0154 Oslo

+47 907 58 234